Vážení rodiče,
prosíme o dodržování dezinfekce rukou před vstupem do šaten mateřské školy.
Děkujeme