Vážení rodiče,

kolektiv mateřské školy Vás vítá v tomto školním roce.
Provoz MŠ bude zahájen bez omezení v úterý, 1. 9. 2020 v době od 6.30 do 16.30 hodin.

Seznamy dětí a rozdělení do jednotlivých tříd budou vyvěšeny na nástěnce v šatně.

Prosíme rodiče o použití návleků na obuv při vstupu do vestibulu školky, použití roušek je na Vašem uvážení.
U vstupních dveří máme pro Vás připravenou dezinfekci na ruce, prosíme o její použití.

Pobyt rodičů nebo doprovázející osoby nejmenších dětí omezte, prosím, na nejnutnější dobu, na adaptační době se domluvíte s třídní učitelkou.

U nově přijatých dětí budeme první den požadovat vyplněný Evidenční list dítěte, bez tohoto dokladu nelze dítě do MŠ přijmout. Formuláře byly rozdány na informativní třídní schůzce dne 18. 6. 2020, nyní jsou k dispozici u třídních učitelek a ředitelky mateřské školy.

Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ