Mateřská škola  Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
Březovská 830, Vrané nad Vltavou 252 46

Tel.  775 576 176         IČO: 75031728
e-mail: info@msvrane.cz
Vyhláška č.1/2024/Krit.

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let, děti mladší tří let, však nemají na přijetí právní nárok (§ 34 zákona č.561/2004 Sb.), školský zákon, v platném znění. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není- li stanoveno jinak.

 Mateřská škola přijímá děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci / viz § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění/. Netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti s odkladem povinné školní docházky, děti 3-leté a 4-leté s místem trvalého pobytu na území obce Vrané nad Vltavou.
  • Děti s místem trvalého pobytu na území obce Vrané nad Vltavou seřazeny od nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • Děti s místem trvalého pobytu mimo území obce Vrané nad Vltavou seřazeny od nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Vrané nad Vltavou dne: 19. 3. 2024
Ivana Rážová – ředitelka školy

Skip to content