Mateřská škola opět obnoví provoz od pondělí 25. 5. 2020 a to s dočasně upravenou provozní dobou od 7:00 do 16:30 hod.

Provoz bude zajištěn vzhledem k náročnosti zajištění epidemiologických podmínek a absence některých zaměstnanců
POUZE PRO DĚTI OBOU PRACUJÍCÍCH RODIČŮ A DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU (PŘEDŠKOLÁCI).

U předškoláků bude docházka do mateřské školy nepovinná, stejně jako je to na 1. stupni ZŠ (na zvážení rodičů).

Čtěte přiložený dokument pro ucelené informace!
Připravte si podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění!