V souladu s opatřením MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 byl ředitelkou mateřské školy stanoven a prodloužen termín pro zápisy do MŠ na 06.05.2020 – 15.05.2020.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Formuláře přihlášek jsou k dispozici ke stažení na stránkách mateřské školy.
Způsoby přihlašování jsou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy a budou také v nejbližší době zveřejněny na webových stránkách obce.

Osobní podání přihlášek zákonnými zástupci v mateřské škole bude možné ve výjimečných případech za podmínek a v termínech stanovených ředitelkou MŠ.

Skip to content