Děkujeme panu a paní Štromajerovým za sponzorský dar ve formě vánočních ozdob.