Poděkování všem rodičům, kteří přišli na vánoční jarmark a podpořili tak finančně jednotlivé třídy zakoupením výrobků dětí. Vybrané peníze budou použity na Den dětí 1. 6. 2020.