Provozní poplatek za dítě v mateřské škole pro školní rok 2020/21 (netýká se povinného předškolního vzdělávání) je stanoven 800 Kč/ měsíc.