Vážení rodiče,

pokud jste byli s dětmi v době jarních prázdnin v rizikových oblastech (koronavir), prosíme rodiče dětí, aby nepodceňovali zdravotní problémy jako rýma, kašel a nevodili děti do mateřské školy. Učitelky budou celý týden až do odvolání ráno při příchodu dětí provádět ranní filtr. Rodič musí učitelce předat dítě osobně.
Učitelka má při pochybnosti zdravotního stavu dítěte právo dítě nepřijmout.
Děkujeme za zodpovědné jednání.
Ivana Rážová
Ředitelka mateřské školy