Vážení a milí rodiče,
pomalu se blíží vánoční čas a příchod nového roku. V naší mateřské škole jsme každý rok připravovali pro děti spoustu zajímavých aktivit, které na tento sváteční čas navazují.

V letošním roce jsme bohužel nuceni vzhledem k epidemiologické situaci přijmout určitá omezení, avšak bezpečnost a zdraví vašich dětí je pro nás na prvním místě. Naplánované akce, jako například divadélka, kouzelník či mobilní planetárium jsme časově posunuli na začátek příštího roku.

O příchod Mikuláše do školky jsme nechtěli děti připravit, využijeme proto hereckých schopností pedagogického sboru a připravíme nadílku na 3. 12. v dopoledních hodinách (tento termín jsme museli akceptovat z důvodu zapůjčení kostýmů).

Také vánoční besídky letos proběhnou netradičně, bez přítomnosti rodičů. Paní učitelky si ve svých třídách dne 15. 12. připraví pro děti vánoční tvoření s pravou vánoční atmosférou a možná přijde i Ježíšek.

Co jsme ale museli zrušit úplně je Vánoční Jarmark, který se v loňském roce těšil velké oblibě. U svítícího stromečku si rodiče mohli koupit výrobky svých dětí nebo jiné vánoční dárečky. Výtěžek byl použit na mimořádné akce v naší školce.

Doufáme, že se současná situace ohledně Covidu-19 zlepší a my budeme moci s dětmi pracovat v klidu, pohodě a bez omezení. Celý kolektiv mateřské školy Vám přeje krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

Ivana Rážová, Ilona Smoradová a kolektiv MŠ